RAI lanceert ‘Amsterdam Baby Week'

maandag, 14 oktober 2019

bevolkingsontwikkeling brengt 500 ‘babyprofessionals’ en babymarkt bij elkaar

Met Amsterdam Baby Week speelt RAI Amsterdam in op de behoefte vanuit de babybranche. Naast de Negenmaandenbeurs voor consumenten geeft Amsterdam Baby Week de babyprofessional ook een ontmoetingsplek. Doel hiervan is één vast moment in het jaar te creëren waarbij consumenten, bedrijven en de politiek elkaar ontmoeten én in gesprek gaan over onderwerpen als kinderwens, dalende geboortecijfers en risicofactoren voor een goede start van de baby en gezin. Amsterdam Baby Week vindt plaats in de week van de Negenmaandenbeurs van maandag 24 februari tot en met zondag 1 maart 2020 in RAI Amsterdam.

Hoogleraar Verloskunde Eva Pajkrt
Voor de eerste editie van Amsterdam Baby Week staan diverse b2b activiteiten op het programma zoals de geboortezorg Vakdag voor verloskundigen en kraamverzorgenden georganiseerd door Vakblad Nataal. Na een inhoudelijk programma krijgen de babyprofessionals de mogelijkheid om 200 exposanten met nieuwe producten en diensten in de babymarkt te ontmoeten op de Negenmaandenbeurs. Ook vindt er een symposium voor echoscopisten plaats met hoogleraar Verloskunde Eva Pajkrt van Amsterdam UMC en een symposium over het belang van cliëntenparticipatie/moederraden waar de VSV's (Verloskundig SamenwerkingsVerband) verplicht toe zijn.

Heus ‘baby – debat’
In 2018 zijn er 30.000 minder baby’s geboren dan 20 jaar geleden. Professor Jan Latten sluit niet uit dat kinderen krijgen verder onder druk komt: “De bevolking van Nederland zal spoedig krimpen gezien de jaarlijkse geboortecijfers. Het gemiddeld aantal kinderen per koppel is al decennia minder dan twee en inmiddels gezakt naar 1,6. Het gemiddeld kindertal zou nog verder kunnen zakken als koppels hun kinderwens uitstellen of kiezen voor minder uit onzekerheid over de toekomst of om de planeet niet verder te belasten. Iedereen beseft dat zo’n ontwikkeling bestaande zorgen, zoals een tekort aan mantelzorgers en opvolgers op de arbeidsmarkt, extra zou versterkent, nog los van persoonlijke teleurstellingen in het leven. Het wordt dan ook tijd voor een heus ‘baby-debat’ over de achterliggende redenen voor het dalend kindertal en in hoeverre die daling de toekomstige kwaliteit van leven voor nieuwe generaties kan vertroebelen.”

B2H: bundelen van kennis en kunde
Komend jaar vindt de 35e editie van de Negenmaandenbeurs plaats, hét grootste consumentenevenement van Nederland op het gebied van zwangerschap en baby’s. Dit event trekt jaarlijks 50.000 bezoekers. Event Director Daniëlle Meester licht toe: “De Negenmaandenbeurs is al jaren the place to be voor zwangeren en kersverse ouders. Met Amsterdam Baby Week willen we een breder inhoudelijk platform bieden, waar ook beleidsmatige en b2b initiatieven een plek krijgen”.
Meester vervolgt trots; “Amsterdam Baby Week vindt bewust plaats in dezelfde week als de Negenmaandenbeurs. Publieksevenementen en zakelijke evenementen hebben steeds vaker raakvlakken. Ik geloof sterk in de combinatie van b2b en b2c evenementen en de verschuiving naar een b2h (business to human) concept. Mijn ambitie is dat Amsterdam Baby Week over vijf jaar onlosmakelijk verbonden is aan de babybranche, de RAI en de stad Amsterdam.”

In de komende maanden komt meer informatie beschikbaar over de verschillende activiteiten en nieuwe initiatieven tijdens Amsterdam Baby Week 2020.