Persaccreditatie

Algemene regels voor het accrediteren van journalisten voor evenementen in RAI Amsterdam

Toegang tot informatie over onze evenementen en ons bedrijf verlenen wij door het accrediteren van journalisten. Accreditatie wordt verschaft met het doel journalistieke verslaggeving mogelijk te maken.

RAI Amsterdam hanteert geen registratiekosten voor geaccrediteerde persvertegenwoordigers.

Voorwaarden voor persaccreditatie:

 • Een geldige perskaart (niet meer dan 1 jaar oud).
 • Een geldig lidmaatschapsbewijs (niet meer dan 1 jaar oud) van een specialistische journalistenorganisatie die schrijft over onderwerpen van het desbetreffende evenement.
 • Personen met de volgende journalistieke (of fotojournalistieke) activiteiten:
  1. Vertegenwoordigers van printmedia. Mogelijk vragen wij om originelen van twee artikelen met naamsvermelding uit de afgelopen 4 maanden en een kopie van de publicatie.
  2. Vertegenwoordigers van radio en TV. Mogelijk vragen wij om 2 opnames van verslagen uit de afgelopen 4 maanden.
  3. Fotografen. Mogelijk vragen wij om originele overdrukken of foto’s met credits van de publicerende organisatie.
  4. Online media die voldoen aan het volgende:
   • De webpublicatie moet eigendom zijn van een geregistreerde mediaorganisatie met een verifieerbaar adres en telefoonnummer.
   • Nieuwssites met een substantiële hoeveelheid originele nieuwscontent, opiniestukken of analyses over aan het evenement gerelateerde zaken.
   • Bij nieuwe websites vragen wij mogelijk om de meest recente gegevens over de bezoekers van de site en ander relevant materiaal (zoals perscitaten).
   • De aanvrager moet ruime ervaring hebben in het schrijven van aan het evenement gerelateerde zaken. Wij vragen mogelijk kopieën van recent gepubliceerde artikelen met zijn/haar naamsvermelding. Deze kopieën zijn onaangepaste krantenknipsels of mediaproducten van een gerenommeerde organisatie.
  5. Een lid of journalist van een vaste redactie. Wij vragen een originele aanstellingsbrief of de publicatiegegevens waarin de aanvrager wordt benoemd (niet ouder dan zes maanden voorafgaand aan het evenement in kwestie).
  6. Personen die werken voor een studentenpublicatie met een bewijs. Of een verzoek op schrift vanuit de opleiding.

RAI Amsterdam kan eventueel verder onderzoek doen naar journalistieke activiteiten, ook als een geldige perskaart is ingediend. Bewijs van identificatie moet in het Nederlands of Engels zijn. In bepaalde gevallen kan RAI Amsterdam vragen naar een geldig identiteitsbewijs. Er berusten geen rechten op accreditatie. Indien nodig heeft RAI Amsterdam het recht om accreditatie te beperken of in het geheel in te trekken.

NB: Alleen journalisten en met naam genoemde leden van redacties komen in aanmerking voor persaccreditatie. Niet-journalistieke werknemers (zoals leden van het management, assistenten, leden van de advertentieafdeling, enz.) gelden niet als journalist en kunnen wij geen persaccreditatie geven. RAI Amsterdam kan aanvragen op individuele basis weigeren.

Informatie voor vooraf geaccrediteerde pers

Nadat uw accreditatie is goedgekeurd, ontvangt u een e-mail met verdere informatie.

Het ophalen van uw persbadge
Als vooraf geaccrediteerd perslid kunt u uw persbadge ophalen bij het persregistratiepunt in RAI Amsterdam. Vergeet niet een kopie van uw perslegitimatie en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Persbadges kunnen niet van tevoren worden verstuurd.

Accreditatie ter plekke
Na de sluitingsdatum accepteren wij geen persaccreditaties meer via e-mail. Vanaf die datum vindt de accreditatieprocedure plaats bij het persregistratiepunt in RAI Amsterdam. Hierbij dient u uw originele perslegitimatie en een geldig identiteitsbewijs laten zien.