Programma Doula's

Datum: 16 februari 2024
Tijd: 08.45 ontvangst 09.30 plenaire opening
Locatie: RAI Amsterdam

Prijs: € 129,- (excl. btw)
Accreditatiepunten6 punten voor NbvD Doula's.

INSCHRIJVEN

Programma & Sprekers

Plenaire opening

Spreker: Drs. Paulien Kuipers

Drs. Paulien Kuipers, GZ-psycholoog en auteur van ‘Eerste hulp bij hechting’, opent het congres namens Stichting Strong Babies, die zich inzet voor een sterke start van elke baby. Vanuit haar visie op het kind stelt Paulien dat het noodzakelijk is dat zorgprofessionals zowel pré-, peri-, als postnataal een veilige verbinding helpen faciliteren tussen ouders en kind. Na de geboorte speelt zowel taal als fysieke nabijheid een belangrijke rol in totstandkoming van deze band, waarbij huid-op-huid contact een van de belangrijkste is. Om een sterk hechtingsveld te garanderen is het belangrijk dat we als Geboortezorgprofessionals goed samenwerken en dezelfde taal spreken: met elkaar verbinden dus.

 

Bijvoeden bij borstvoeding: gewoon doen of juist voorkomen?

Spreker: Myrte van Lonkhuijsen, Lactatiekundige IBCLC

Ouders krijgen regelmatig tegenstrijdige adviezen van zorgverleners wanneer hun kind moet worden bijgevoed, zowel wat betreft methode van bijvoeden als type voeding. Bovendien missen zij vaak uitleg om zelf keuzes ten aanzien van bijvoeding te kunnen maken. In deze lezing legt Myrte uit wat de WHO zegt over bijvoeden en wat de richtlijnen zijn in Nederland. Wanneer wel bijvoeding en wanneer liever niet en hoe kunnen we met minder bijvoeding goed starten?

 

De psychologie van het voeden van je kind

Spreker: Marilene de Zeeuw, klinisch psycholoog, gedragstherapeut en Infant Mental Health Specialist
Marilene de Zeeuw neemt je mee wat er allemaal zich van binnen kan afspelen aan gevoelens bij ouders als ze hun kind voeden. Veel ouders ervaren het voeden met veel dubbele gevoelens. Marilene helpt je aan handvatten hoe om te springen met onzekerheid, stress, dubbele gevoelens, overmatige gerichtheid op het voeden danwel aversie tijdens het voeden.

Babyverlies en opbaren van de pasgeborene

Spreker: Hiske Kuilman en Ruth van den IJssel
Helaas eindigt niet iedere zwangerschap in een levend geboren baby. In de korte tijd waarin ouders afscheid nemen van hun pasgeboren baby is elk moment van waarde. Als obstetrieverpleegkundige heb je hierin een belangrijke rol.

Omgaan met onveilige situaties thuis

Spreker: Sacha Matse
Kindermishandeling moet je (willen) zien. De eerste 1000 dagen zijn cruciaal voor een kansrijke start. Daar hoort ook bij dat je ouders goed voor je (kunnen) zorgen. Maar wat als dat niet goed lukt? Professionals die ouders en kinderen helpen rondom geboorte en kraamtijd kunnen signalen opvangen over kindermishandeling. Tijdens deze lezing ga ik in op signalen en hoe te handelen op signalen. Zodat elk kind de kansrijke start krijgt die het verdient.

De beschermde wieg

Stiching de beschermde wieg biedt zorg aan kwetsbare zwangeren die door omstandigheden niet in staat zijn om medische hulp of begeleiding bij hun zwangerschap te zoeken. Ook dragen zij zorg voor tien ‘beschermde wieg kamers’ in Nederland.

Plenaire afsluiting: AI en chatbots in de prenatale zorgpraktijk

Spreker: Corette Ploem
AI en chatbots in de prenatale zorgpraktijk: kansen en uitdagingen voor de relatie tussen hulpverlener en zwangere