PROGRAMMA Verloskundigen

Datum: 16 februari
Locatie: RAI Amsterdam
Tijd: 08.45 ontvangst 09.30 plenaire opening
Prijs:
€ 129,00 (excl. btw)

Accreditatiepunten: 5.5-A punt

INSCHRIJVEN

Programma & Sprekers

Plenaire opening

Spreker: Drs. Paulien Kuipers

Drs. Paulien Kuipers, GZ-psycholoog en auteur van ‘Eerste hulp bij hechting’, opent het congres namens Stichting Strong Babies, die zich inzet voor een sterke start van elke baby. Vanuit haar visie op het kind stelt Paulien dat het noodzakelijk is dat zorgprofessionals zowel pré-, peri-, als postnataal een veilige verbinding helpen faciliteren tussen ouders en kind. Na de geboorte speelt zowel taal als fysieke nabijheid een belangrijke rol in totstandkoming van deze band, waarbij huid-op-huid contact een van de belangrijkste is. Om een sterk hechtingsveld te garanderen is het belangrijk dat we als Geboortezorgprofessionals goed samenwerken en dezelfde taal spreken: met elkaar verbinden dus.

 

Verloskunde in de toekomst: vijf ontwikkelingen

Spreker: Corine Verhoeven
Prof. dr. Corine Verhoeven, universitair hoofddocent Verloskundige Wetenschap aan het Amsterdam UMC, deelt in haar lezing vijf cruciale ontwikkelingen in de toekomst van de verloskunde. Ze benadrukt dat de zwangere vrouw van morgen verandert, met toenemende psychische klachten, stijgende leeftijd en zorgwekkend hoge BMI. Bovendien ziet ze een groei in medische interventies en een toename van sociaal-culturele complexiteit. De toekomst van de geboortezorg vereist integrale benaderingen en samenwerking over zorglijnen heen. Tot slot, technologische innovaties zoals teleconsulten en AI zullen de kwaliteit van zorg verbeteren, maar moeten kritisch worden beoordeeld om overmatige complexiteit te voorkomen. Kom meer te weten over deze cruciale inzichten op de lezing van Prof. dr. Corine Verhoeven.

De noodzaak van een transitieperiode voor startende verloskundigen

Spreker: Liesbeth Kool
Startende verloskundigen missen, net als andere gezondheidszorg professionals, een geformaliseerde transitieperiode naar de praktijk. Op dit moment worden zij geacht inzetbaar te zijn als waarnemer. Dit betekent dat zij competent zijn, niet alleen op het gebied van zorgverlening aan zwangeren, maar ook over de vereiste organisatorische-, samenwerkings- en administratieve vaardigheden beschikken. Een transitieperiode instellen geeft de startende verloskundige de gelegenheid om zich allround te bekwamen in hun vak, door middel van leren van werkervaringen begeleid door ervaren verloskundige mentoren en/of coaches.

Gezond zwanger worden

Spreker: Adja Waelput
Een kansrijke start voor kinderen begint al vóór de zwangerschap. Wat is er nodig om dit breed onder de aandacht te brengen? Niet alleen onder mensen met een kinderwens en hun directe omgeving, maar ook onder professionals in én buiten de (geboorte)zorg?

Hypothermie bij de asfyctische pasgeborene

Spreker: Timo de Haan
Jaarlijks worden in Nederland diverse kinderen behandeld na een tekort aan zuurstof rondom de geboorte. Wat weten we van deze kinderen? Neonatoloog Timo de Haan vertelt hier over..

Hoe kan de zorg aan zwangeren met een rode bloedcel alloimmunisatie worden verbeterd?

Spreker: Yolentha Slootweg
De gevonden verbeteringen ten aanzien van opsporing en preventie van rode bloedcel antistoffen uit het proefschrift van Dr. Yolentha Slootweg zullen worden besproken. Daarnaast ook de veranderingen in de nieuwe Leidraad Rode bloedcel alloantistoffen voorkomend uit de nieuwste literatuur. Alsmede de implicaties voor de dagelijkse praktijk in de vorm van voorlichting en begeleiding van zwangeren die tijdens de zwangerschap worden geconfronteerd met een complicatie zoals rode bloedcel alloimmunisatie.

Kolven tijdens de zwangerschap

Spreker: Annet Mulder, lactatiekundige IBCLC

Afkolven van moedermelk tijdens de zwangerschap kan soms nuttig zijn. In deze lezing geeft Annet geeft over de verschillende redenen om te kolven tijdens de zwangerschap, diverse contra-indicaties en het geeft uitleg over het afkolven van moedermelk in de praktijk.

 

Plenaire afsluiting: AI en chatbots in de prenatale zorgpraktijk

Spreker: Corrette Ploem, hoogleraar recht, zorgtechnologie en geneeskunde  
AI en chatbots in de prenatale zorgpraktijk: kansen en uitdagingen voor de relatie tussen hulpverlener en zwangere