Programma Kraamzorg

Datum: 16 februari 2024
Locatie: RAI Amsterdam
Tijd: 08.45 ontvangst 09.30 plenaire opening
Prijs:
 € 79,- (excl. btw)
Accreditatiepunten5 punten

INSCHRIJVEN

Programma & Sprekers

Plenaire opening

Spreker: Drs. Paulien Kuipers

Drs. Paulien Kuipers, GZ-psycholoog en auteur van ‘Eerste hulp bij hechting’, opent het congres namens Stichting Strong Babies, die zich inzet voor een sterke start van elke baby. Vanuit haar visie op het kind stelt Paulien dat het noodzakelijk is dat zorgprofessionals zowel pré-, peri-, als postnataal een veilige verbinding helpen faciliteren tussen ouders en kind. Na de geboorte speelt zowel taal als fysieke nabijheid een belangrijke rol in totstandkoming van deze band, waarbij huid-op-huid contact een van de belangrijkste is. Om een sterk hechtingsveld te garanderen is het belangrijk dat we als Geboortezorgprofessionals goed samenwerken en dezelfde taal spreken: met elkaar verbinden dus.

 

Bijvoeden bij borstvoeding: gewoon doen of juist voorkomen?

Spreker: Myrte van Lonkhuijsen, Lactatiekundige IBCLC

Ouders krijgen regelmatig tegenstrijdige adviezen van zorgverleners wanneer hun kind moet worden bijgevoed, zowel wat betreft methode van bijvoeden als type voeding. Bovendien missen zij vaak uitleg om zelf keuzes ten aanzien van bijvoeding te kunnen maken. In deze lezing legt Myrte uit wat de WHO zegt over bijvoeden en wat de richtlijnen zijn in Nederland. Wanneer wel bijvoeding en wanneer liever niet en hoe kunnen we met minder bijvoeding goed starten?

 

Borstvoeding aan de randprematuur of dysmature baby

Spreker: Annet Mulder, lactatiekundige IBCLC
Informatie over het geven van borstvoeding is vaak gericht op de baby die na 37 weken geboren is. Gaat borstvoeding geven aan een randpremature of dysmature baby net zo als wanneer de baby met 40 weken geboren wordt? Of wanneer de baby 3500 gram weegt? Nee, meestal niet.

Oefening baart kunst: leren drinken aan de borst en uit de fles

Spreker: Maaske Treurniet, preverbaal logopedist en lactatiekundige
Maaske Treurniet is preverbaal logopedist en lactatiekundige. Samen met haar collega 's begeleidt ze vanuit haar praktijk Volmondig Logopedie 0-2 jarigen met problemen bij drinken, eten en mondmotoriek. In deze lezing zal ze ingaan op voeden met de borst en met de fles. Wat is nu precies "zuigverwarring" en bestaat dit eigenlijk wel? Hoe kun je bijvoeding aanbieden naast borstvoeding aan de borst? Hoe ontstaat "flesweigeren" en hoe kun je dit voorkómen? In deze lezing geen dogma's of uitersten, maar kennis over de motorische ontwikkeling van het leren drinken, die het mogelijk maakt om een genuanceerde individuele afweging te maken.

De psychologie van het voeden van je kind

Spreker: Marilene de Zeeuw, klinisch psycholoog, gedragstherapeut en Infant Mental Health Specialist
Marilene de Zeeuw neemt je mee wat er allemaal zich van binnen kan afspelen aan gevoelens bij ouders als ze hun kind voeden. Veel ouders ervaren het voeden met veel dubbele gevoelens. Marilene helpt je aan handvatten hoe om te springen met onzekerheid, stress, dubbele gevoelens, overmatige gerichtheid op het voeden danwel aversie tijdens het voeden.

Omgaan met onveilige situaties thuis

Spreker: Sacha Matse
Kindermishandeling moet je (willen) zien. De eerste 1000 dagen zijn cruciaal voor een kansrijke start. Daar hoort ook bij dat je ouders goed voor je (kunnen) zorgen. Maar wat als dat niet goed lukt? Professionals die ouders en kinderen helpen rondom geboorte en kraamtijd kunnen signalen opvangen over kindermishandeling. Tijdens deze lezing ga ik in op signalen en hoe te handelen op signalen. Zodat elk kind de kansrijke start krijgt die het verdient.

Plenaire afsluiting: AI en chatbots in de prenatale zorgpraktijk

Spreker: Corette Ploem
AI en chatbots in de prenatale zorgpraktijk: kansen en uitdagingen voor de relatie tussen hulpverlener en zwangere