Zwanger Bevalling

Een (dreigende) vroeggeboorte, wat dan?

maandag, 20 januari 2020

Gelukkig verlopen de meeste zwangerschappen zonder grote problemen en is het een van de mooiste ervaringen van iemands leven. Dat het ook anders kan, zien wij in het ziekenhuis regelmatig. Een van de meest voorkomende problemen is dat de bevalling te vroeg start, voorafgaand aan 37 weken, in dat geval spreken wij van een (dreigende) vroeggeboorte.

In Nederland worden elk jaar ruim 12.000 kinderen vóór de 37 weken geboren, dat is ongeveer 7 % van alle kinderen. Deze te vroege, of valse, start, geeft een grotere kans op problemen bij de baby. Als de baby voor de 32 weken wordt geboren dan wordt de baby opgenomen op een intensive care voor pasgeborenen, de NICU afdeling. Omdat de organen nog onrijp kunnen zijn is er ondersteuning nodig van veel orgaansystemen. Des te vroeger de baby geboren wordt, des te groter de kans op problemen, niet alleen op korte termijn, maar ook op lange termijn.

Uw verloskundige en gynaecoloog staan dag en nacht klaar om zo goed mogelijk voor u en uw baby te zorgen, mocht er zich bij u een dreigende vroeggeboorte voordoen. Beter is het om een vroeggeboorte te voorkomen. In deze blog kunt u lezen wat u zelf kunt doen om de kans op een vroeggeboorte zo klein mogelijk te maken en wat er gebeurt als u wordt opgenomen met klachten van een dreigende vroeggeboorte. Help ons om de kans op een valse start van uw baby te voorkomen!

Wat kun je zelf doen om de kans op een vroeggeboorte te verminderen?

Zorg ervoor dat je bewust bezig bent met je gezondheid en levensstijl vóórdat je zwanger wordt. Probeer zo gezond en fit mogelijk een zwangerschap in te gaan. Win informatie in bij je huisarts of verloskundige, zij kunnen je goede informatie geven over wat belangrijk is.

Leef gezond

Stop met roken als je rookt. Probeer hulp te zoeken als je dat nodig hebt. Eet gezond, zorg dat je voldoende lichaamsbeweging hebt en in goede conditie een zwangerschap in gaat en tijdens de zwangerschap voldoende lichaamsbeweging houdt, dit vermindert de kans op een vroeggeboorte! Vermijd fysiek zwaar werk, bespreek eventueel met uw werkgever vervangend werk.

Regelmatig naar de tandarts

Zorg er ook voor dat je een goede gebitsverzorging hebt, tandvleesontstekingen zijn geassocieerd met vroeggeboorte, dus ga regelmatig naar de tandarts of mondhygiënist, zeker als je regelmatig bloedend tandvlees hebt.

Genoeg tijd tussen zwangerschappen

En tot slot. Indien u eerder zwanger bent geweest, is het heel belangrijk dat er tussen uw zwangerschappen een interval van minstens 6-12 maanden aanwezig is. Als u kort na een bevalling (en met name een vroeggeboorte) snel weer zwanger wordt, dan is de kans op een vroeggeboorte verhoogd. Dus zorg voor goede anticonceptie in het kraambed!

Klachten die kunnen wijzen op een vroeggeboorte

Het is heel belangrijk dat u met bepaalde klachten zich meldt bij uw zorgverlener. In het begin van de zwangerschap zal uw zorgverlener dit met u bespreken. Mocht u klachten krijgen van overmatig (roze) slijmverlies/afscheiding, bloedverlies of vochtverlies, dan raden wij u aan dit te bespreken met uw zorgverlener.

Ook als u klachten hebt van frequente krampen onder in de buik dient u contact op te nemen met uw zorgverlener. Die zal dan besluiten of er verder onderzoek dient plaats te vinden. Meestal zal er bij gelukkig bij deze klachten niets bijzonders aan de hand zijn, maar dat kunnen we pas zeggen na verder onderzoek, wat bijvoorbeeld kan bestaan uit onderzoek naar de afscheiding en/of urine, en na inwendig onderzoek (door middel van vaginaal toucher of een inwendige echo).

Wat kunnen zorgverleners doen om de kans op vroeggeboorte te verminderen?

Tijdens de 20 weken echo kan met een inwendige echo de lengte van de baarmoederhals gemeten worden. Indien de baarmoederhals kort is, is er een verhoogde kans op een vroeggeboorte. Er zijn overtuigende studies die laten zien dat het nemen van medicatie (progesteron) of het plaatsen van een kunststof ring om de baarmoederhals (pessarium) deze verhoogde kans op vroeggeboorte weer kan verminderen.

Er loopt op dit moment een groot onderzoek in Nederland, de Quadruple P studie, om te onderzoeken of progesteron of pessarium beter werkt. U kunt bij uw zorgverlener vragen of zij een meting van de baarmoederhals willen verrichten tijdens de 20 weken echo.

Themapolikliniek Vroeggeboorte

In het Amsterdam UMC is er een speciale themapolikliniek Vroeggeboorte opgericht voor vrouwen met een verhoogde kans op een vroeggeboorte, waar zij terecht kunnen voor deskundig advies en begeleiding van de zwangerschap.

Vrouwen die ooit eerder te vroeg zijn bevallen hebben een verhoogde kans om in een volgende zwangerschap opnieuw te vroeg te bevallen. Met behulp van extra behandelingen kunnen wij ervoor zorgen dat deze herhalingskans verminderd wordt. Ook bieden wij extra ondersteuning en vaste begeleiding, juist omdat een volgende zwangerschap erg spannend kan zijn.

De Vroeggeboorte polikliniek is ook geschikt voor vrouwen die om een andere reden een verhoogde kans hebben om te vroeg te bevallen, bijvoorbeeld een korte baarmoedermond, gemeten via een inwendige echo, of als u zwanger bent van een meerling (tweeling of drieling bijvoorbeeld). Ook als u ooit te vroeg bent bevallen en een advies op maat wilt om uw kans op herhaling zo klein mogelijk te maken kunt u onze Vroeggeboorte polikliniek bezoeken voor een zogenaamd preconceptioneel consult (een consult voorafgaand aan een zwangerschap).

Op deze polikliniek krijgt u van ons deskundige begeleiding op maat door een vast team. U wordt behandeld conform de laatste inzichten ter preventie van een vroeggeboorte. Dit pakket aan preventieve maatregelen omvat o.a. toediening van het medicijn progesteron, regelmatige metingen van de baarmoederhals, plaatsing van een verstevigende hechting (cerclage) of plaatsing van een pessarium bij een te korte baarmoedermond en onderzoek op vaginale infecties.

Woont u ver weg van het Amsterdam UMC, informeer dan bij uw hulpverlener of huisarts of een ziekenhuis in de buurt ook deze zorg biedt, vaak kunt u ook in de buurt terecht.

Opname voor een dreigende vroeggeboorte

Als uw vliezen breken of als de contracties op gang komen voor de termijn van 37 weken, dan zult u moeten bevallen in een ziekenhuis. Als dit voor de 34 weken gebeurt, dan krijgt u een behandeling om de baby voor te bereiden op een leven buiten de baarmoeder, de zogenaamde longrijpingsprikjes (corticosteroiden). Als dit gebeurt voor de 32 weken, zult u moeten bevallen in een ziekenhuis met een intensive care voor pasgeborenen (NICU). Als dit voor de 30 weken dreigt te gebeuren, krijgt u naast de longrijpingsprikjes ook nog weeën remmers toegediend. Op dit moment onderzoeken wij in een groot onderzoek de waarde van weeën remmer toediening als vrouwen dreigen te bevallen tussen de 30 en 34 weken, in de APOSTEL 8 studie. Alle vrouwen die worden opgenomen met een dreigende vroeggeboorte worden voor dit onderzoek gevraagd, zodat wij aan het eind van het onderzoek weten of deze medicijnen een verbetering geven van de uitkomst van de baby. Zo zorgen we ervoor dat de zorg voor onze zwangeren steeds beter wordt!

Als u wordt opgenomen met een dreigende vroeggeboorte, dan hangt het van veel factoren af met welke problemen uw baby te maken zou kunnen krijgen. Over het algemeen treden de grootste problemen op bij de longen, hersenen en darmen. Ook infecties komen vaker voor. Des te vroeger de baby wordt geboren en des te lichter, des te groter de problemen zullen zijn. Uw zorgverleners zullen u uitgebreid voorlichten wat de problemen in uw geval kunnen zijn.

Steun onderzoek naar Vroeggeboorte!

Om fondsen te verwerven om de vele onderzoeken te ondersteunen naar vroeggeboorte, hebben wij de stichting stop te vroeg bevallen opgericht (www.stoptevroegbevallen.nl). Het doel van de stichting is het stimuleren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op het voorkomen van vroeggeboorte.

Lees ook:

- Wanneer mag (of moet!) je de verloskundige bellen?

- Hoe voorkom ik een vroeggeboorte?

- Zwanger? Gezonde voeding is nu belangrijker dan ooit