Privacyverklaring - sollicitaties

Sollicitaties
Als u solliciteert op een vacature via de website werkenbijrai.nl kunt u online een formulier invullen waarin de voor de afhandeling van uw sollicitatie benodigde gegevens worden gevraagd. Daarnaast kunt u uw CV en motivatie uploaden. Indien u een Jobalert wilt ontvangen van vacatures in uw interessegebieden, bewaren wij uw e-mailadres en eventuele zoekcriteria.

Persoonsgegevens
Voor de afhandeling van uw sollicitatie verwerken wij de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, waaronder telefoonnummers en e-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Opleidingsniveau
 • Beschikbaarheid
 • Inhoud van uw CV
 • Inhoud van uw motivatie
 • Zoekcriteria en attenderingsfrequentie (voor Jobalert)
 • Bankrekeningnummer (voor onkostenvergoeding)

Doelen van verwerking
De sollicitatiegegevens worden door RAI voor de volgende doelen verwerkt:

 • Werving en selectie
 • Beoordeling van de geschiktheid voor een functie bij RAI
 • Afhandeling van gemaakte onkosten
 • Interne controle en bedrijfsbeveiliging
 • Verbetering sollicitatieprocedure
 • Behandelen van vragen, opmerkingen en klachten
 • Maken van analyses en rapportages over vragen, opmerkingen en klachten
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen

Derden
RAI maakt voor haar sollicitatieprocedure gebruik van diensten van andere partijen, zoals de leverancier van het wervings- en selectiesysteem en het systeem voor de betaling van de onkostenvergoeding.

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als we dat wettelijk verplicht zijn. Zo kan de politie bijvoorbeeld gegevens bij ons opvragen op grond van een rechterlijk bevel.

Bewaartermijn en talentpoule
De persoonsgegevens die u voor uw sollicitatie verstrekt aan RAI worden bewaard tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als u hiervoor toestemming hebt gegeven, worden de gegevens bewaard tot 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. U krijgt dan een mail van ons om uw gegevens te updaten indien u bij ons in het bestand wilt blijven. Wij kunnen uw CV vergelijken met functies uit onze talentpool om te beoordelen of u later nog iets voor ons zou kunnen betekenen. Indien u zich heeft aangemeld voor de Jobalert bewaren we die gegevens (e-mailadres en voorkeuren) tot het moment van afmelding.

Heeft u de baan gekregen en komt u in dienst bij RAI, dan worden uw gegevens onderdeel van uw personeelsdossier.

JuZa/12Sept18